1) Rekisterinpitäjä

Nimi: Janne Keskitalo
Y-tunnus: 2680861-4
Postiosoite: Kapteeninkatu 24 F70, 00100 Helsinki

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Janne Keskitalo
Yhteystiedot: Kapteeninkatu 24 F70, 00100 Helsinki, janne(at)cvpohja.fi

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

– lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen,

– analysointi ja tilastointi,

– tekoälyn kehittäminen,

– markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

– muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain mukaisesti.

4) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,

– mahdolliset rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

– ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,

– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote-, palvelu- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,

– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

– asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,

– käyttäjän palveluun lataamia valokuvia ja videoita, sekä

– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä tiedot saadaan säännönmukaisesti:

– asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

– CVpohja.fi:n suomalaisilta kumppanuusyrityksiltä, sekä

– VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7) Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

CVpohja.fi käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline. CVpohja.fi rajoittaa sinuun liittyvien tietojen saantia niille CVpohja.fi:n henkilöstöön kuuluville, joiden täytyy tietää nämä tiedot esimerkiksi heidän vastatessaan kysymyksiisi tai pyyntöihisi.