CVpohja.fi käyttöehdot

 

KÄYTTÖEHDOT, CVpohja.fi
25.09.2017

 

1. Palvelun kuvaus

1.1 CVpohja.fi on Janne Keskitalon (2680861-4) ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu). Palvelu on tarkoitettu Suomessa käytettäväksi.

1.2 Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä tätä Palvelua.

 

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet

2.1 Palvelun ja sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat CVpohja.fi:lle tai jollekin kolmannelle osapuolelle.

2.2 Kaikenlainen tämän Palvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman CVpohja.fi:n kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen.

2.3 Palvelun materiaalia voi kuitenkin linkittää normaalisti muille www-sivuille, kunhan linkitys ei ole kunnianvastaista tai arvotonta. Lainattaessa tai siteerattaessa CVpohja.fi:n materiaalia muutoin kuin linkittämällä, tulee aina ilmoittaa lähteeksi CVpohja.fi.

 

3. CVpohja.fi:n oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

3.1 CVpohja.fi ei takaa Palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen oikeellisuutta tai toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä.

3.2 CVpohja.fi ei vastaa Palvelussa tai Palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3.3 CVpohja.fi ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta.

3.4 CVpohja.fi ei missään tilanteessa vastaa Palvelun kautta tapahtuvasta kolmansien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista tai niiden oikeellisuudesta.

3.5 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua, jäljentää ja levittää sekä poistaa Palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

3.6 CVpohja.fi :llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä tämän Palvelun verkkosivulla.

3.7 CVpohja.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta CVpohja.fi:n toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

3.8 CVpohja.fi ei vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

4.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyvää tapaa käyttäessään Palvelua ja sen kautta välitettävää tietoa ja materiaalia.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että se ei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa em. velvoitteen rikkomisen seuraamuksista.

4.3 Käyttäjä vastaa yksin kaikista Palvelun käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen ja tuotteiden tilaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

 

5. CVpohja.fi :n artikkelien, asiakirjojen ja muun materiaalin käyttöehdot

5.1 CVpohja.fi –verkkopalvelussa esiintyvien, ladattavien ja myytävien CV-pohjien ja muiden materiaalialien soveltaminen käytäntöön on käyttäjän omalla vastuulla. CVpohja.fi ei vastaa Palvelun tai mainittujen tuotteiden tai palveluiden sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai virheellisyyksistä taikka materiaalin käytöstä aiheutuvista vahingoista.

5.2 CVpohja.fi ei vastaa Palvelussa tai sen tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä myöskään internetissä esiintyvistä käyttökatkoksista tai muista mahdollisista häiriöistä.

 

6. Muut ehdot

6.1 Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käyttämisen CVpohja.fi:n tai sen kumppaneiden harjoittamassa suoramainonnassa ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa ilmoittamalla siitä CVpohja.fi:n verkkopalveluun.

6.2 CVpohja.fi pidättää oikeuden myytävien tuotteiden hinnanmuutoksiin.